Dự án

Các dự án Biz Start đã thực hiện

Dự án SEO cho trang web của công ty thương mại điện tử

 • Tư vấn chiến lược SEO cho trang web của công ty.
 • Phân tích từ khóa phù hợp và tối ưu nội dung trang web về ngành thương mại điện tử
 • Xây dựng liên kết chất lượng từ các trang web có liên quan.
 • Đưa trang web lên top 3 kết quả tìm kiếm của Google trong 6 tháng.

Dự án SEO cho trang web của công ty sản xuất và kinh doanh thực phẩm

 • Tư vấn chiến lược SEO cho ngành thực phẩm
 • Lên kế hoạch từ khoá và nội dung của sản phẩm thực phẩm của công ty
 • Xây dựng liên kết chất lượng từ các trang web có liên quan.
 • Đưa trang web lên top 5 kết quả tìm kiếm của Google trong 4 tháng.

Dự án tối ưu hóa SEO cho trang web của công ty dịch vụ kế toán và tư vấn thuế

 • Tư vấn chiến lược SEO cho trang web của công ty.
 • Phân tích từ khóa phù hợp và tối ưu nội dung trang web.
 • Xây dựng liên kết chất lượng từ các trang web có liên quan.
 • Đưa trang web lên top 3 kết quả tìm kiếm của Google trong 3 tháng.
Scroll to Top