Hotline : 0888 35 3335

seo-1-300x94-1-231x72-5

Hà Nội, Sài Gòn, Đà Nẵng

Blog

Theo dõi thống kê truy cập web

Bạn có biết hàng ngày, hàng giờ, hay trong bất cứ thời điểm nào bạn cũng có thể theo dõi Website của mình đang có những ai và họ đến từ đâu, đang làm gì trên Website của bạn!

Ứng dụng Google Analytics khác so với phiên bản trình duyệt. Để có chức năng tài khoản hoàn chỉnh, bao gồm các tùy chọn cấu hình và báo cáo, hãy truy cập Google Analytics từ trình duyệt.

google-analytics

Khi bạn đăng nhập vào ứng dụng Google Analytics, bạn có thể xem danh sách báo cáo đầy đủ từ phần Tổng quan hoặc từ menu danh mục. Chạm vào thẻ trong báo cáo để xem thêm chi tiết và các tùy chọn phân tích. Tùy chọn này không khả dụng trong báo cáo Tổng quan và Thời gian thực.

Giới thiệu về ứng dụng Google Analytics

Truy cập tài khoản Analytics và dữ liệu bằng cách sử dụng thiết bị di dộng iOS hoặc Android.
Ứng dụng Google Analytics cung cấp cho bạn quyền truy cập vào tài khoản Analytics và dữ liệu trên thiết bị di động iOS hoặc Android. Sử dụng ứng dụng để lấy số chỉ sô hiệu suất cấp cao từ điện thoại hoặc máy tính bảng của bạn.

Ứng dụng này tối ưu hóa bố cục và kiểm soát báo cáo Google Analytics cho môi trường di động, vì vậy, bạn sẽ có được trải nghiệm tốt nhất cho dù bạn sử dụng thiết bị gì. Ví dụ: ứng dụng tự động điều chỉnh hiển thị để phù hợp với kích thước màn hình và điều hướng dựa trên việc chạm và trượt thay vì kiểu nhấn phím truyền thống.

  Tại sao nên SEO Google địa điểm ?

Cài đặt tài khoản

Cách cập nhật tên tài khoản của bạn và cài đặt chia sẻ dữ liệu
Bạn cần có quyền Chỉnh sửa để chỉnh sửa tên tài khoản và cài đặt chia sẻ dữ liệu.
Cài đặt chia sẻ dữ liệu Google Analytics cho phép bạn chia sẻ dữ liệu tài khoản của mình với các sản phẩm và dịch vụ khác. Tìm hiểu thêm về chia sẻ dữ liệu.

Để thay đổi tên tài khoản hoặc cài đặt chia sẻ dữ liệu của bạn:

Đăng nhập vào tài khoản Google Analytics của bạn.
1/ Chọn tab Quản trị.
2/ Trong cột TÀI KHOẢN, sử dụng menu thả xuống để chọn tài khoản mà bạn muốn cập nhật cài đặt.
3/ Nếu bạn có nhiều tài khoản, hãy sử dụng hộp tìm kiếm để giúp bạn tìm đúng tài khoản.
4/ Trong cột TÀI KHOẢN, nhấp vào Cài đặt tài khoản.
5/ Nhập tên mới và chọn hoặc xóa tùy chọn chia sẻ dữ liệu có liên quan.
6/ Nhấp vào Lưu.