Tài liệu SEO

Tìm hiểu thuộc tính rel=”nofollow” cho các liên kết

Đặt giá trị thuộc tính “rel” của liên kết thành “nofollow” sẽ cho Google biết rằng không nên đi theo một số liên kết nhất định trên trang web của bạn hoặc không nên đưa danh tiếng trang của bạn đến những trang được liên kết tới. Không đi theo liên kết là thêm rel=”nofollow”

Tìm hiểu thuộc tính rel=”nofollow” cho các liên kết Read More »

Sử dụng hiệu quả tập tin robots.txt

Tệp “robots.txt” cho các công cụ tìm kiếm biết liệu chúng có thể truy cập và nhờ vậy, thu thập dữ liệu các phần trong trang web của bạn không. Tệp này phải được đặt tên là “robots.txt” và được đặt trong thư mục gốc của trang web của bạn.Địa chỉ tệp robots.txt của chúng …

Sử dụng hiệu quả tập tin robots.txt Read More »

Sử dụng thẻ tiêu đề một cách thích hợp

Thẻ tiêu đề (đừng nhầm với thẻ <head> HTML hoặc tiêu đề HTTP) được sử dụng để trình bày cấu trúc trang đến người dùng. Có sáu kích thước của thẻ tiêu đề, bắt đầu là <h1>, quan trọng nhất và kết thúc là <h6>, ít quan trọng nhất. Trên trang chứa mẩu tin, chúng …

Sử dụng thẻ tiêu đề một cách thích hợp Read More »

Cung cấp nội dung và dịch vụ chất lượng sẽ tốt cho SEO

Việc tạo nội dung hấp dẫn và hữu ích dường như sẽ ảnh hưởng đến trang web của bạn nhiều hơn bất kỳ nhân tố nào khác được thảo luận ở đây. Người dùng biết đến nội dung tốt khi họ nhìn thấy nó và dường như sẽ muốn chuyển hướng người dùng khác đến …

Cung cấp nội dung và dịch vụ chất lượng sẽ tốt cho SEO Read More »

Làm cho trang web của bạn dễ điều hướng hơn

Điều hướng trang web rất quan trọng trong việc giúp khách truy cập nhanh chóng tìm thấy nội dung mà họ muốn. Điều này cũng có thể giúp các công cụ tìm kiếm hiểu nội dung mà người quản trị web cho là quan trọng. Mặc dù các kết quả tìm kiếm của Google được …

Làm cho trang web của bạn dễ điều hướng hơn Read More »