dich-vu-seo

Sử dụng thẻ tiêu đề một cách hợp lý sẽ giúp tạo các bạn một bài viết chuẩn SEO, thu hút. Một tiêu đề hay sẽ gây được sự ấn tượng của nhiều người và khiến họ truy cập vào website để đọc bài viết.

Thẻ tiêu đề trang web là gì?

Page title là gì? Thẻ tiêu đề (đừng nhầm với thẻ <head> HTML hoặc tiêu đề HTTP) được sử dụng để trình bày cấu trúc trang đến người dùng. Có sáu kích thước của thẻ tiêu đề, bắt đầu là <h1>, quan trọng nhất và kết thúc là <h6>, ít quan trọng nhất.

Trên trang chứa mẩu tin, chúng tôi có thể đặt tên trang web của mình vào thẻ <h1> và chủ đề của câu chuyện vào thẻ <h2>

Vì thông thường, các thẻ tiêu đề khiến cho phần văn bản được chứa trong chúng lớn hơn phần văn bản bình thường trên trang, đây là dấu hiệu trực quan cho người dùng biết rằng phần văn bản này quan trọng và có thể giúp họ hiểu mức độ nào đó về loại nội dung bên dưới phần tiêu đề. Nhiều kích thước tiêu đề được sử dụng để tạo ra cấu trúc phân cấp cho nội dung của bạn, giúp cho trang web dễ dàng điều hướng hơn.

Các nguyên tắc hữu ích sử dụng thẻ tiêu đề

• Tưởng tượng bạn đang viết đề cương – Tương tự việc viết đề cương cho một tờ báo lớn, hãy nghĩ về điểm chính và điểm phụ của nội dung trên trang và quyết định nơi sử dụng các thẻ tiêu đề một cách thích hợp và tối ưu hóa thẻ tiêu đề.

Cần tránh:

• Đặt phần văn bản trong các thẻ tiêu đề không giúp ích cho việc xác định cấu trúc trang

• Sử dụng thẻ tiêu đề tại nơi các thẻ khác như <em> và <strong> có thể thích hợp hơn.

• Chuyển từ kích thước thẻ tiêu đề này thành kích thước thẻ tiêu đề khác một cách tuỳ tiện

• Sử dụng các tiêu đề một cách tiết kiệm trên toàn trang – Sử dụng thẻ tiêu đề ở nơi chúng có ý nghĩa. Quá nhiều thẻ tiêu đề trên trang có thể khiến người dùng khó khăn khi xem lướt nội dung và xác định đâu là nơi chủ đề kết thúc và chủ đề khác bắt đầu. Nếu như trang web không có tiêu đề sẽ làm ảnh hưởng rất lớn đến lượng traffic của website.

• Sử dụng quá nhiều thẻ tiêu đề xuyên suốt trang

• Đặt tất cả phần văn bản của trang vào thẻ tiêu đề

• Chỉ sử dụng thẻ tiêu đề để tạo kiểu cho văn bản chứ không trình bày cấu trúc.

Khi tiêu đề thu hút, nội dung hấp dẫn sẽ lôi kéo được nhiều người truy cập vào website. Và khi đó để có thể theo dõi thông kế truy cập website, các bạn có thể sử dụng công cụ Google Analytics.

Câu hỏi thường gặp

Cách tạo nội dung chuẩn SEO là gì?

Hãy tạo nội dung chuẩn SEO bằng cách thường xuyên cung cấp những nội dung hữu ích, đáp ứng được nhu cầu tìm kiếm của người dùng. Đồng thời chia nhỏ nội dung thành nhiều phần, để người dùng có thể dễ dàng nhìn thấy nội dung họ muốn xem.

Cách tối ưu hóa hình ảnh cho website hiệu quả?

Để có thể tối ưu hóa hình ảnh cho trang web, các bạn cần sử dụng các định dạng như jpeg, jpg,… Bên cạnh đó sử dụng các thẻ alt thể mô tả cho hình ảnh.