dich-vu-seo

Chuỗi ký tự liên kết là văn bản có thể nhấp được mà người dùng sẽ nhìn thấy dưới dạng kết quả của liên kết và được đặt trong thẻ liên kết <a href=”…”></a>. Nó đóng vai trò khá quan trọng đối với việc điều hướng của một website.

Chuỗi ký tự liên kết là gì?

Chuỗi ký tự trong C  này mô tả chính xác nội dung trên một trong các trang bài viết của chúng tôi

Chuỗi ký tự này cho người dùng và Google biết một vài điều về trang mà bạn đang liên kết đến. Các liên kết có thể là liên kết bên trong—trỏ đến các trang khác trên trang web của bạn-hoặc liên kết bên ngoài—dẫn đến nội dung trên các trang web khác. Trong cả hai trường hợp này, chuỗi ký tự liên kết của bạn càng tốt thì người dùng càng dễ điều hướng và Google càng dễ hiểu trang mà bạn đang liên kết đến có nội dung gì.

Biện pháp tốt cho chuỗi ký tự liên kết

• Chọn văn bản mô tả – Chuỗi ký tự liên kết mà bạn sử dụng cho liên kết nên cung cấp ít nhất một ý tưởng cơ bản về nội dung mà trang được liên kết nói đến.
Tránh:

Viết chuỗi ký tự liên kết chung chung giống như “trang”, ‘bài viết”, hoặc “nhấp vào đây”

• Sử dụng chuỗi ký tự nằm ngoài chủ đề hoặc không liên quan đến nội dung của trang được liên kết đến

• Sử dụng URL của trang làm chuỗi ký tự liên kết trong hầu hết các trường hợp (mặc dù tất nhiên là có những trường hợp sử dụng URL này hợp pháp), chẳng hạn như quảng bá hoặc tham chiếu địa chỉ trang web mới)

Viết chuỗi ký tự súc tích – Hướng đến chuỗi ký tự ngắn gọn nhưng có tính mô tả—thường là một vài từ hoặc cụm từ ngắn.

Tránh:

• Viết chuỗi ký tự liên kết dài, chẳng hạn như một câu dài hoặc một đoạn văn bản ngắn

Định dạng các liên kết để dễ nhận ra chúng – Giúp người dùng dễ dàng phân biệt giữa văn bản thông thường và chuỗi ký tự liên kết trong các liên kết của bạn. Nội dung của bạn trở nên kém hữu ích nếu người dùng bỏ qua liên kết hoặc vô tình nhấp vào chúng.
Tránh:

• Sử dụng CSS hoặc kiểu văn bản khiến cho các liên kết trông đúng như văn bản thông thường

• Nghĩ về chuỗi ký tự liên kết cho cả các liên kết nội bộ – Bạn có thể thường nghĩ về liên kết theo hướng trỏ đến các trang web bên ngoài nhưng việc chú ý hơn vào chuỗi ký tự sử dụng cho các liên kết bên trong có thể giúp người dùng và Google điều hướng trang web của bạn tốt hơn.

• Sử dụng chuỗi ký tự liên kết có quá nhiều từ khoá hoặc quá dài chỉ dùng cho các công cụ tìm kiếm

• Tạo các liên kết không cần thiết không giúp được người dùng điều hướng trang web

Câu hỏi thường gặp

Quy trình từ vấn SEO thường có mấy bước?

Đối với dichvuseo.biz.vn quy trình tư vấn SEO sẽ gồm có 8 bước: